•  Location: Av-kontorisering + råvindsexploatering
  •  Category: Från kontur till lägenheter
  •  Fastighetsägare:: Brf Östra Kanal.
  •  Projektbeskrivning:: Av kontur till 6 lägenheter.
  •  Adress:: Grönegatan 2/Malmö city
  •  Status:: Avslutat.